กรอบพระลาย 15 ค่ำ

(กวงทอง 4) หลวงพ่อพระใส (ยอดธง) พิมพ์เล็ก ราคาบูชาพร้อมพระ 2,950.-