loader

คอลเลคชั่น

นาค...กวงทอง

แนวความคิด : แรงบันดาลใจในยามค่ำคืนของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นวันที่ชาวบ้านในจังหวัดหนองคายและผู้อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำโขงต่างเชื่อกันว่า เป็นคืนที่องค์พญานาคจะแสดงอิทธิฤทธิ์ พ่นดวงไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า จากความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาค รวมกับความเชื่อของข้าพเจ้าว่า
ดวงไฟที่พุ่งขึ้นสู่กลางลำแม่น้ำโขงนั้น มีนาคองค์น้อยตามขึ้นมาโอบล้อมดวงไฟ เพื่อให้สิ่ง
ที่เป็นมงคล จากเรื่องราวดังกล่าว จึงร้อยเรียงออกมาเป็นผลงาน 
 
วัสดุ : ข้าพเจ้าเลือกทองคำและเงิน เป็นโลหะหลักในการสร้างสรรค์ เลือกใช้ทับทิมแท้สีแดงฝังไว้ที่ดวงตาของนาคองค์น้อย เสมือนดั่งนาคมีชีวิต เลือกใช้แก้วหลากสีสัน เป็นสัญลักษณ์ของดวงไฟ ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า "จิต" ของผู้จะเป็นเจ้าของผลงานแต่ละชิ้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า สีใดคือตัวตนของเจ้าของที่ได้ครอบครองอย่างแท้จริง