loader

คอลเลคชั่น

๑๘ ปี กวงทอง

แนวความคิด :
หมายเลข ๑๘  คือ หมายเลขวันที่ผมเกิด
หมายเลข ๑๘  คือ หมายเลขวันที่ผมเปิดร้านกวงทอง
หมายเลข ๑๘ รวมกัน ๒ ครั้ง ในเดือนตุลาคม ๒๕๓๖ คือ ปีที่ผมเปิดร้านกวงทอง
หมายเลข ๑๘ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ คือ ปีที่กวงทองดำเนินงานครบ ๑๘ ปี
 
สิ่งดีๆ ในชีวิตของผมมักจะเกี่ยวข้องกับตัวเลข ๑๘ เสมอ ผมเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า ในบรรดาตัวเลขทั้งหลาย หมายเลข ๑๘ คือหมายเลขมงคลของผมและร้านกวงทอง ในปีนี้ร้านกวงทองจะมีอายุครบ ๑๘ ปี สำหรับในชีวิตของการเป็นช่างทอง และกวงทองปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญ และเป็นมงคลอย่างยิ่ง ผมมีความตั้งใจออกแบบและผลิตชิ้นงานที่เป็นแบบเฉพาะในโอกาสพิเศษนี้