loader

คอลเลคชั่น

ตลับพระลาย ๑๕ ค่ำ

แนวความคิด : ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากยามค่ำคืนของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งเป็นคืนที่ชาวบ้านในจังหวัดหนองคาย และผู้อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำโขง ต่างเล่าขานกันว่า เป็นคืนที่พญานาคราชจะแสดงอิทธิฤทธิ์ ที่จะพ่นดวงไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวดังกล่าว มาเรียงร้อยประดิษฐ์เป็นชิ้นงานในรูปแบบของตลับพระและเครื่องประดับ
 
วัสดุ : ข้าพเจ้าเลือกใช้ทองและเงินมาเป็นโลหะหลักในการทำชิ้นงาน และนำทับทิมสีแดงซึ่งเป็นพลอยอัญมณีมีค่าและมีความหมายมงคลมาใช้ฝัง เปรียบเสมือนลูกไฟที่สุกสกาวขึ้นสู่ท้องฟ้า