loader

คอลเลคชั่น

ตลับพระลาย ๑๕ ค่ำ แบบพิเศษ ๑๓๘ ปี กรมศุลกากร

ความเป็นมา : ตามที่กรมศุลกากร ได้จัดสร้างพระพุทธโสธร เป็นพระประจำกรมศุลกากร เมื่อคราวครบรอบ ๑๒๐ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาและศรัทธาของชาวกรมศุลกากรตลอดมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมสโมสรศุลกากรโดยท่านอธิบดีมีดำริและคณะกรรมการสโมสรศุลกากรมีมติให้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง รุ่น ๑๓๘ ปี กรมศุลกากร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของกรมศุลกากร อีกทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ ๑๓๘ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 
ในการจัดสร้างพระพุทธโสธรครั้งนี้ ได้ใช้หินแม่น้ำโขงมาแกะสลักเป็นองค์พระ ซึ่งหินแม่น้ำโขงดังกล่าวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หินนาคา" เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณวิเศษในตัว มีพญานาคมอบให้ทางโลกมนุษย์ มีอิทธิปาฏิหาริย์ และพุทธานุภาพเหนือยิ่งกว่าเหล็กไหล สามารถให้คุณแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชา ทั้งเรื่องแคล้วคลาด คงกระพัน ปลอดภัย โชคลาภ และเมตตามหานิยม รวมทั้งนำไปแช่น้ำมนต์แก้คุณไสยได้ กอปรกับพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระประจำกรมศุลกากร ซึ่งจะได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มีความเข้มขลังและมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะเพิ่มพลานุภาพและคุณวิเศษแห่งวัตถุมงคลดังกล่าว