loader

ตามรอย...สักการะ

คารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอดคือการสักการะองค์พญานาคที่เปรียบเสมือนกับการขอขมา และบอกกล่าวแก่ท่านว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำผลงาน คิดผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้นนั้น นำมาบอกกล่าวท่านเปรียบเสมือนมาขออนุญาตท่าน ในจินตนาการของผม และในความรู้สึกของผมยังมีความเชื่อว่าองค์พญานาคในจินตนาการที่ผมได้สัมผัสนั้นจะมีรูปลักษณ์ ลักษณะที่เป็นแบบของผม
 
เมื่อผมนำเรื่องราวเหล่านั้นมาร้อยเรียงขึ้นมาเป็นชิ้นงาน ที่ส่งมอบให้กับคนที่ให้เกียรติผลงานของผมอย่างมากมายนั้น วิธีเดียวที่ผมจะเปรียบเสมือนหนึ่งในการที่บูชาท่านสักการะท่านบอกกล่าวท่านผมจะเลือกวิธีการเหล่านี้คือมากราบไหว้ท่าน
 
อีกส่วนหนึ่งในการกราบไหว้นั้น ผมมักจะขอพรเสมอให้กับคนที่มาเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง ที่ให้เกียรติกับผลงานของผมทุกชิ้น เพราะหากไม่มีท่านเหล่านั้นเปิดโอกาสหรือให้โอกาสกับผมได้สร้างสรรค์ผลงาน ก็คงจะไม่มีผมในวันนี้ แต่ท้ายที่สุดของทุกสิ่งที่ผมได้ทำนั้นก็เปรียบเสมือน  "เรามาคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์"
 
ผมขออนุญาตนำบุญที่ได้สร้างส่งถึงกัลยาณมิตร ทุกๆ ท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ งามๆ สุขกาย สุขใจตลอดไป... ครับ