loader

ตามรอย...สักการะ

คารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์


อีกสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอด คือการสักการะองค์พญานาคที่เปรียบเสมือนกับการขอขมา และบอกกล่าวแก่ท่านว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำผลงาน คิดผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้นนั้น นำมาบอกกล่าวท่านเปรียบเสมือนมาขออนุญาตท่าน

ดูรายละเอียด