loader

นาค...กวงทอง
NEW COLLECTION !!!

จากความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาค รวมกับความเชื่อของข้าพเจ้าว่า ดวงไฟที่พุ่งขึ้นสู่กลางลำแม่น้ำโขงนั้น มีนาคองค์น้อยตามขึ้นมาโอบล้อมดวงไฟ เพื่อให้สิ่งที่เป็นมงคล

รายละเอียด

ตลับพระลาย ๑๕ ค่ำ

จากแรงบันดาลใจยามค่ำคืนของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ คืนที่พญานาคราชจะแสดงอิทธิฤทธิ์พ่นดวงไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า

รายละเอียด

พญานาค...กวงทอง

จากเรื่องราววิถีของช่างทอง สายน้ำที่ผูกพัน และบ้านเกิดที่เติบโต ในแนวคิด “ชีวิต สายน้ำ และบ้านเกิด” ทุกแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นถูกนำมาเรียงร้อยสู่ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ "กวงทอง" ด้วยมุมมองใหม่… จากช่างทองแห่งเมืองหนองคาย…

รายละเอียด

คารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอด คือการสักการะองค์พญานาคที่เปรียบเสมือนกับการขอขมา และบอกกล่าวแก่ท่านว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำผลงาน คิดผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้นนั้น นำมาบอกกล่าวท่านเปรียบเสมือนมาขออนุญาตท่าน

ดูรายละเอียด