สาขา 2
996 ถ.ริมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 087-7666677, 089-9138888
(042) 414-081 (8.00 น. - 16.00 น.)

สาขา 1
910/10 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : (042) 411-793 (8.00 น. - 16.00 น.)

อีเมล์ : krit@kuangthong.com