loader

ตลับพระลาย ๑๕ ค่ำ

จากแรงบันดาลใจยามค่ำคืนของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ คืนที่พญานาคราชจะแสดงอิทธิฤทธิ์พ่นดวงไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า

รายละเอียด

พญานาค...กวงทอง

จากเรื่องราววิถีของช่างทอง สายน้ำที่ผูกพัน และบ้านเกิดที่เติบโต ในแนวคิด “ชีวิต สายน้ำ และบ้านเกิด” ทุกแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นถูกนำมาเรียงร้อยสู่ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ "กวงทอง" ด้วยมุมมองใหม่… จากช่างทองแห่งเมืองหนองคาย…

รายละเอียด

ตลับพระลาย ๑๕ ค่ำ แบบพิเศษ ๑๓๘ ปี กรมศุลกากร

พระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "หินนาคา" เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณวิเศษในตัว มีพญานาคมอบให้ทางโลกมนุษย์ มีอิทธิปาฏิหาริย์ และพุทธานุภาพเหนือยิ่งกว่าเหล็กไหล สามารถให้คุณแก่ผู้ครอบครอง และผู้บูชา

รายละเอียด

คารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมปฏิบัติมาโดยตลอด คือการสักการะองค์พญานาคที่เปรียบเสมือนกับการขอขมา และบอกกล่าวแก่ท่านว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ผมได้ทำผลงาน คิดผลงานขึ้นมาในแต่ละชิ้นนั้น นำมาบอกกล่าวท่านเปรียบเสมือนมาขออนุญาตท่าน

ดูรายละเอียด